Terres

Implantació d’un magatzem logístic de mercaderies al Polígon Industrial Vilapark de Vilanova de la Barca (Lleida), per TRANSERVETO

En aquest projecte, Grup Voltes intervé en tres àrees de forma coordinada, per dur a terme de la forma més eficient possible la implantació d’un magatzem logístic de mercaderies al Polígon Industrial Vilapark de Vilanova de la Barca (Lleida), per… Read More »Implantació d’un magatzem logístic de mercaderies al Polígon Industrial Vilapark de Vilanova de la Barca (Lleida), per TRANSERVETO

Moviment de terres per a la construcció d’un edifici industrial en Albelda (Osca) per HINACO S.A.

L’obra consisteix en l’execució d’una esplanació de 90.000 m² aproximadament, sent el volum total del moviment de terres de 16.614 m³ d’excavació de terra vegetal, 240.000 m³ d’excavació en desmunt en tota mena de terreny i 240.000 m³ de terraplè… Read More »Moviment de terres per a la construcció d’un edifici industrial en Albelda (Osca) per HINACO S.A.

MOVIMENT DE TERRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI INDUSTRIAL A ALBELDA (OSCA). HINACO, S. AA.

L’obra consisteix en l’execució d’una esplanada de 90.000 m² aproximadament, sent el volum total del moviment de terres de 16.614 m³ d’excavació de terra vegetal, 240.000 m³ d’excavació en desmunt en tota mena de terreny i 240.000 m³ de terraplè… Read More »MOVIMENT DE TERRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI INDUSTRIAL A ALBELDA (OSCA). HINACO, S. AA.

Execució de la urbanització del sector PAU-16 al terme municipal d’Alcoletge (Segrià).

Els treballs consisteixen en el moviment de terres necessari i posterior obra civil, per urbanitzar el tram del carrer Miralbó i l’Avinguda Vall d’Aran que envolten les instal·lacions de Caserfri a Alcoletge. Durant el transcurs de l’obra, referent a la… Read More »Execució de la urbanització del sector PAU-16 al terme municipal d’Alcoletge (Segrià).

Moviment de terres i obra civil per instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en la fàbrica de Pinsos Agrovilanova, al Polígon Industrial Vilapark

Els treballs consisteixen en els moviments de terres necessaris per a la formació de plataformes per evacuació de les aigües pluvials, així com tots els treballs d’obra civil per equipar les instal·lacions de la planta fotovoltaica (instal·lació elèctrica, seguretat i… Read More »Moviment de terres i obra civil per instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en la fàbrica de Pinsos Agrovilanova, al Polígon Industrial Vilapark