Construcció de nau industrial a la localitat de Sant Esteve de Litera (Osca).

A Grup Voltes estem treballant intensament en projecte de Moviment de terres per al nostre client @Hinaco, en la construcció de nau de fabricació de pizzes a la localitat de Sant Esteve de Litera (Osca).

Es realitzaran 25.254 m³ d’excavació de terra vegetal, 152.325 m³ d’excavació en desmunt de roca ripable, i 152.325 m³ de terraplenament, per aconseguir un nivell òptim del terreny, per a la construcció posterior de la nau.

Responsable de l’obra: Andreu Voltes

Encarregat: Conrado Gimenez