TERRES

Un dels nostres elements diferencials principals és la integració del nostre coneixement tècnic i de la nostra força de treball. Els recursos propis ens permeten respondre amb fiabilitat, agilitat i coherència a les necessitats específiques de cada client. Disposem de plantes d’àrids i un ampli parc de maquinària de transport i moviment de terres, a més de recursos específics destinats a la intervenció en entorns agrícoles.