Canal de Comunicació

Canal de Comunicació

Aquest formulari està integrat dins el sistema intern d’informació i canal de comunicacions de Grup Voltes i s’ha habilitat per prevenir, detectar i gestionar possibles incompliments normatius, infraccions penals o conductes contràries al seu codi ètic.

Vostè podrà comunicar-se amb l’empresa de manera ràpida i fàcil, iniciant un procediment amb les garanties establertes en el reglament del canal de comunicacions de l’empresa i segons la Llei 2/2023 de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Vostè pot fer constar la seva identitat, indicant les seves dades, que seran tractades de manera confidencial o fer la comunicació de manera anònima.

L’informem que a més a més d’aquest canal intern té a la seva disposició un canal extern de l’autoritat independent d’informació. 

DADES DE L'INFORMANT

Nom i cognoms
Adreça
Correu electrònic
Telèfon

EMPRESA AFECTADA

RELACIÓ AMB L'EMPRESA

TIPOLOGIA DE COMUNICACIÓ

MOTIU DE LA COMUNICACIÓ

(descripció detallada de la infracció o irregularitat, indicant moment dels fets, circumstàncies, identificació del responsable)

ARXIUS ADJUNTS

(pot adjuntar documentació  en relació als fets comunicats)
Maximum file size: 128 MB

PROTECCIÓ DE DADES I CONSENTIMENT

Informació de protecció de dades personals

Responsable: Voltes SLU (GRUP VOLTES)

Finalitat: Gestionar el sistema d’informació i canal de comunicacions de l’empresa

Legitimació: Compliment de les obligacions legals i consentiment de l’interessat

Destinatari: No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal

Drets i deures: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades així com exercir els drets que consten en la política de protecció de dades de Grup Voltes la qual podeu consultar a la pàgina web.