Moviment de terres per a la construcció d’un edifici industrial en Albelda (Osca) per HINACO S.A.

L’obra consisteix en l’execució d’una esplanació de 90.000 m² aproximadament, sent el volum total del moviment de terres de 16.614 m³ d’excavació de terra vegetal, 240.000 m³ d’excavació en desmunt en tota mena de terreny i 240.000 m³ de terraplè amb material procedent de la pròpia obra.

Maquinària destinada a l’execució de l’obra:

Buldòzers/Ripers:

 • CAT D9R – CAT D9 T
 • CAT D8T
 

Excavadores:

 • CAT 345 CLME
 • CAT 340
 • CAT 336 LME amb martell
 • CAT 330 DLME
 

Tractors amb Traílla:

 • JOHN DEERE 9320 amb Traílla de 15 m³
 • JOHN DEERE 8320R amb Traílla de 12 m³ x 2u
 

Dúmpers:

 • VOLVO A35 E x 2u
 • VOLVO A40 D x 2u
 • VOLVO A40
 

Compactadores:

 • HAAM H18I POTA CABRA
 • CAT CS78B 20 TN

També podem veure un espectacular vídeo on veiem en acció la matxucadora KLEEMANN Mobirex MR130ZS, en l’obra d’Albelda Hinaco Constructora Inmobiliaria, on l’aparició de grans quantitats de pedra i roca ens obliga a triturar-la i convertir-la en material apte per a utilizar com a terraplé, per tal de facilitar i compensar l’anivellament del terreny.