Grup VOLTES amb l’economia circular

En un moment on el món crida a l’acció sostenible, Grup Voltes assumeix un paper de lideratge, abraçant els desafiaments amb innovació i col·laboració. Aquest article detalla el nostre compromís amb l’economia circular i la manera com col·laborem amb altres líders del sector per marcar la diferència.

La necessitat d’una innovació sostenible:

En un món confrontat amb el canvi climàtic accelerat i l’esgotament dels recursos naturals, la necessitat d’innovació sostenible mai ha estat tan crítica. La indústria de la construcció, en particular, és una de les més grans consumidores de recursos a nivell mundial i, al mateix temps, una de les principals generadores de residus. Aquest sector no només utilitza el 40% dels materials extraïts globalment, sinó que també és responsable de prop del 30% de les emissions de CO₂ relacionades amb l’energia.

Reconèixer aquesta realitat ha impulsat a Grup Voltes a adoptar un rol proactiu en la recerca de solucions que no solament mitiguen l’impacte ambiental sinó que també promouen un cicle de vida sostenible dels materials. L’adopció de l’economia circular no és simplement una resposta a les pressions mediambientals; és també una oportunitat per liderar el camí cap a una resiliència i eficiència econòmica millorada. En aquest marc, els materials són dissenyats per ser utilitzats i reutilitzats al màxim, reduint així la necessitat de materials nous i minimitzant la generació de residus.

La col·laboració amb Mondi Group, que lidera en la producció de materials d’embalatge sostenibles, és un exemple clau de com les aliances estratègiques poden fomentar la innovació. A través d’aquesta col·laboració, Grup Voltes no només busca millorar la gestió de residus sinó també desenvolupar noves metodologies que puguin ser replicades a través de la indústria, establint nous estàndards per a la construcció sostenible.

Amb la creixent demanda social i regulatoria per pràctiques més verdes, la innovació sostenible s’ha convertit en un imperatiu estratègic. Les empreses que adopten aquest enfocament no només contribueixen al benestar del planeta sinó que també guanyen avantatge competitiu en el mercat. Per a Grup Voltes, això significa no solament adaptar-se als canvis sinó ser part del motor de canvi que defineix el futur de la construcció.

Projecte pilot amb Mondi Group:
La nostra col·laboració amb Mondi Group, una empresa líder en la fabricació de materials d’embalatge sostenibles, ha estat fonamental. Juntament amb ells, hem desenvolupat un sistema de segregació per als sacs de paper utilitzats en les obres, optimitzant així el procés de reciclatge.

 

Contribucions de Ramon Vilella i ALIER:
Ramon Vilella i ALIER han estat essencials en el desenvolupament i la implementació del projecte. La seva experiència en el maneig de residus i materials reciclats ha possibilitat que aquestes pràctiques es puguin executar eficientment en el terreny.

Implementació en projectes clau:
Descriurem detalladament com el projecte s’ha implementat en tres situacions distintes: en una obra de rehabilitació, una ampliació industrial i una actualització educativa. Cada projecte ha servit com a test per a les noves pràctiques i ha demostrat l’impacte positiu d’aquesta iniciativa.

 

Resultats i impacte ambiental:
Els esforços conjunts ja estan donant fruits. Hem observat una reducció significativa de residus i una millora en l’eficiència dels recursos. Aquest apartat destacarà els beneficis específics, com la disminució en l’ús d’energia i la reducció de l’empremta de carboni.

Visions de futur i expansió del projecte:
Mirant cap al futur, Grup Voltes planeja expandir aquestes pràctiques a més àrees del nostre negoci. Amb la col·laboració contínua de les empreses associades, aspirem a establir nous estàndards de sostenibilitat en la indústria de la construcció.

Agraïments i compromís col·lectiu:
Un agraïment especial a tots els nostres socis, incloent equips internacionals, per la seva dedicació i suport. Reconèixerem també el suport dels stakeholders locals i la comunitat que ha respaldat aquests canvis.

Gràcies a la col·laboració i innovació constant, Grup Voltes està liderant el camí cap a pràctiques més sostenibles. Amb cada projecte, no només construïm estructures, sinó també un futur més verd per a tothom.