Obra hidràulica

Execució de bassa de regulació de la Portellada de la Comunitat de Regants de la Séquia de Ontiñena, Monegros II, Ballobar (Osca), per a Grup Tragsa

Es fan treballs de moviments de terres, excavació en desmunt de roca 1.161.460 m³, execució de terraplè de 162.801 m³ i transport de material sobrant. Maquinària destinada en l’execució de l’obra: Buldòzers/Ripers: CAT D9T CAT D9R CAT D8T Excavadores: CAT… Read More »Execució de bassa de regulació de la Portellada de la Comunitat de Regants de la Séquia de Ontiñena, Monegros II, Ballobar (Osca), per a Grup Tragsa

Projecte de la modernització del reg de la Comunitat de Regants de la Bassanova – Almenar

Construcció d’una bassa reguladora i instal·lació d’elements de control de cabal a l’estació de bombament. En aquesta obra es porta a terme la construcció d’una bassa reguladora de reg al terme municipal d’Almenar (Lleida), que ocupa una superfície de 12… Read More »Projecte de la modernització del reg de la Comunitat de Regants de la Bassanova – Almenar

instal·lació de la canonada d’entrada-sortida de la bassa reguladora de la Comunitat de Regants de la Bassanova (Almenar)

S’ha completat la instal·lació de la canonada d’entrada-sortida de la bassa reguladora de la Comunitat de Regants de la Bassanova (Almenar) Es tracta d’una canonada de 105 m de longitud de PEAD, de diàmetre 630 mm i pressió nominal 10… Read More »instal·lació de la canonada d’entrada-sortida de la bassa reguladora de la Comunitat de Regants de la Bassanova (Almenar)