Evolució

Estratègia

Misió

Executar els projectes dels nostres clients, aportant valor al llarg de tot el procediment amb la garantia que ofereix disposar d’equips d’obra i equips de  maquinària propis.

Visió

Ser una empresa referent en el sector de l’obra pública i privada que destaqui pel  nivell de qualitat del servei, compliment dels terminis acordats i bona relació amb tots els grups d’interès.

Valors

El nostre compromís amb els clients es basa en la confiança, fiabilitat , transparència, integritat i honestedat en tot el que fem.

Equip humà

La força que ens motiva és el nostre esperit de superació i millora constant,  amb el propòsit d’executar els projectes dels nostres clients, aportant les millors solucions tècniques, innovadores i de qualitat.

Impulsem el nostre desenvolupament professional, en un marc laboral productiu i saludable. El compromís, cohesió i fidelització de les persones  són un dels puntals dels nostre creixement.

Gestió del talent

Impulsem la professionalització a través de la formació contínua i constant procés d’aprenentatge dels nostres equips humans.

La capacitat professional de l’empresa es basa en la gestió del coneixement que es comparteix en totes les escales i àmbits de l’organització.

Evolució Treballadors Grup Voltes

2002

49 Treballadors

78 Treballadors

2010
2020

115 Treballadors

128 Treballadors

2021

Relació amb l’entorn

Grup Voltes ha assumit diferents compromisos per garantir la sostenibilitat de l’empresa i construir una relació positiva amb l’entorn econòmic, social i ambiental.

Sostenibilitat ambiental

Assumim el compromís ambiental integrant criteris de cicle de vida  i construcció circular en tota la cadena de valor. Apliquem mesures per reduir la petjada de carboni a través de l’eficiència energètica i l’ autoconsum, la disminució de la contaminació, la gestió de residus o el control del comportament ambiental dels nostres proveïdors.

Mesures per la sostenibilitat i reducció de la petjada de carboni. Autoconsum.

Compromís ètic

Hem incorporat diferents compromisos i marcs de referència en aquest àmbit, implantant un sistema de gestió ètica i bon govern  corporatiu, per garantir un comportament professional íntegre, rigorós i responsable, fidel als principis i valors que guien l’empresa.

Accés a el codi ètic.

Responsabilitat social

Treballem per establir vincles sòlids amb les persones, entitats i empreses del nostre entorn. El territori és important per nosaltres  i per això col·laboren en causes solidàries i diferents projectes de l’àmbit de la salut, la cultura i l’esport, com l’Institut de Recerca biomèdica, Associació espanyola de la lluita contra el càncer, Creu Roja, Teatre de la Llotja de Lleida, Revista Saó, Agrupació Esportiva Térmens, C.F. Vilanova de la Barca, Cursa de la Diada de Térmens, entre altres projectes que ens il.lusionen.

 

Gestió Integral

Grup Voltes disposa  de la classificació estatal i de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar la seva activitat.

Certificacions

  • Qualitat. UNE-EN-ISO 9001: 2015 Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • Gestió ambiental. UNE-EN-ISO 14001: 2015 Sistema de Gestió Ambiental.
  • Seguretat i salut laboral. ISO 45001: 2018 Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball.

Accés a política de qualitat, prevenció i medi ambient.