MOVIMENT DE TERRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI INDUSTRIAL A ALBELDA (OSCA). HINACO, S. AA.

L’obra consisteix en l’execució d’una esplanada de 90.000 m² aproximadament, sent el volum total del moviment de terres de 16.614 m³ d’excavació de terra vegetal, 240.000 m³ d’excavació en desmunt en tota mena de terreny i 240.000 m³ de terraplè amb material procedent de la pròpia obra.