instal·lació de la canonada d’entrada-sortida de la bassa reguladora de la Comunitat de Regants de la Bassanova (Almenar)

S’ha completat la instal·lació de la canonada d’entrada-sortida de la bassa reguladora de la Comunitat de Regants de la Bassanova (Almenar)

Es tracta d’una canonada de 105 m de longitud de PEAD, de diàmetre 630 mm i pressió nominal 10 atm. Una part d’aquesta canonada, 66 m lineals, discorre per l’interior d’una clava (hinca) executada mitjançant perforació a rotació i camisa d’acer de 1.000 mm de diàmetre i 10 mm de gruix. La resta de la canonada està protegida per una biga de formigó armat, a la part més interior de la bassa.

Dins de la clava d’acer de Ø 1.000 mm també s’ha col·locat una canonada de PEAD de diàmetre 200 mm per a sortida del drenatge perimetral. Posteriorment, l’espai interior i exterior de la clava d’acer s’ha segellat amb veurada de ciment sulforresistent.