Moviments de terres de l’Embassament en execució de la CR La Sabina

Finalització dels moviments de terres de l’Embassament en execució de la CR La Sabina (Pallaruelo de Monegros), per a continuació començar els treballs d’impermeabilització del fons.