Execució d’un accés a la galeria IV de la presa de Sant Ponç

La presa de Sant Ponç disposa de quatre nivells de galeries per a inspecció i drenatge, les obres adjudicades consisteixen en dotar a la galeria IV d’un accés adient per tal de poder atendre les necessitats de forma òptima en termes d’explotació i seguretat.

Aquest accés consisteix en una galeria de 28,5 metres de longitud amb una pendent de 29º. La perforació de la paret de la presa s’està executant mitjançant hidrodemolició amb raig d’aigua a alta pressió. Excepte els primers 3,5m, que per tal d’evitar la projecció de partícules en suspensió a l’exterior que emet aquesta tècnica, i degut a la proximitat de la central hidroelèctrica de Sant Ponç, es va executar mitjançant tall amb fil de diamant.

Prèviament a les obres d’obertura del nou accés, es van instal·lar els instruments necessaris (termòmetres, piezòmetres, aforadors i acceleròmetres) per tal de dur a terme un seguiment exhaustiu de l’auscultació de la presa, amb l’objectiu de conèixer i controlar el comportament de la presa durant les obres. A més a més, en l’àmbit de la zona d’obertura del nou accés, també s’han executat drenatges i actuacions d’impermeabilització del formigó mitjançant la injecció de resina, per tal de conduir l’aigua de les filtracions de la presa fora de l’entorn de les obres.

Un cop acabada la perforació de la galeria, i en la fase d’acabats, es farà la instal·lació d’una escala de PRFV i del sistema d’enllumenat.