Actualitat

La presa de Sant Ponç disposa de quatre nivells de galeries per a inspecció i drenatge, les obres adjudicades consisteixen en dotar a la galeria IV d’un accés adient per tal de poder atendre les necessitats de forma òptima en termes d’explotació i seguretat. Aquest accés consisteix en una galeria de 28,5 metres de longitud amb una… Read More »Execució d’un accés a la galeria IV de la presa de Sant Ponç

Els treballs consisteixen en els moviments de terres necessaris per a la formació de plataformes per evacuació de les aigües pluvials, així com tots els treballs d’obra civil per equipar les instal·lacions de la planta fotovoltaica (instal·lació elèctrica, seguretat i sanejaments). El sistema de suport de les plaques solars serà mitjançant estructures de formigó a… Read More »Moviment de terres i obra civil per instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en la fàbrica de Pinsos Agrovilanova, al Polígon Industrial Vilapark

Inici de l’obra de bombament d’aigües i connexió amb la xarxa de clavegueram municipal del Polígon Industrial del Puyalón, adjudicada per l’Ajuntament de Sariñena. El projecte comprèn l’adaptació de la instal·lació de depuració existent, mitjançant l’eliminació dels equips actuals de depuració, l’execució d’una arqueta de captació de formigó armat, la instal·lació d’un equip de desbastament automàtic, la… Read More »Obra de bombament d’aigües i connexió amb la xarxa de clavegueram municipal del Polígon Industrial del Puyalón

S’ha completat la instal·lació de la canonada d’entrada-sortida de la bassa reguladora de la Comunitat de Regants de la Bassanova (Almenar) Es tracta d’una canonada de 105 m de longitud de PEAD, de diàmetre 630 mm i pressió nominal 10 atm. Una part d’aquesta canonada, 66 m lineals, discorre per l’interior d’una clava (hinca) executada… Read More »instal·lació de la canonada d’entrada-sortida de la bassa reguladora de la Comunitat de Regants de la Bassanova (Almenar)

El conjunt de l’obra consta de dos edificis units per planta baixa on es situa l’aparcament i trasters dels habitatges. Un dels edificis format per planta baixa i dues plantes pis, està destinat a 4 habitatges unifamiliars formats amb aparcament, 3 dormitoris, 3 lavabos i cuina-menjador-estar. L’altre edifici format per planta baixa i quatre plantes pis destinat a 9… Read More »Avança la construcció de l’edificació de 13 habitatges al carrer Anselm Clavé de Cerdanyola del Vallès.

Finalització dels moviments de terres de l’Embassament en execució de la CR La Sabina (Pallaruelo de Monegros), per a continuació començar els treballs d’impermeabilització del fons.

Avancem! Les obres de l’IES Ventura Gassol de Badalona ja es troben actualment en fase d’execució de la fonamentació de l’edifici on podem diferenciar tres tipus de fonaments; fonamentació superficial amb sabata aïllada a la zona més a l’Est de l’edificació (actualment en execució), una intermitja amb fonamentació semi profunda mitjançant pous de formigó pobre(… Read More »Obres de l’IES Ventura Gassol de Badalona

L’obra que s’està duent a terme a Pallaruelo de Monegros (Osca) consisteix en la construcció d’una bassa de regulació per a la Comunitat de Regants La Sabina. Aquesta nova infraestructura, permetrà als regants de la comunitat augmentar les dotacions de reg, aconseguint així una millor gestió de l’aigua i una major producció agrícola. Per a… Read More »Construcció d’una bassa de regulació per a la Comunitat de Regants La Sabina

La força del GRUP VOLTES

SEU CENTRAL

Av. de la Pau, 2 – Polígon Industrial la
Noguera. Ctra. C-13

25670 TÉRMENS (Lleida)

TEL. 973 18 00 86

voltes@voltes.com

OFICINA BARCELONA

C/Muntaner, 239, 2n A

08021 BARCELONA (Barcelona)

TEL. 938 36 57 83

DELEGACIÓ ARAGÓ

C/ Leonardo Torres de Quevedo, Local
17, PI 00 Pt 7ª

SARAGOSSA (Saragossa)

TEL. 876 61 55 00