Actualitat

Inici de l’obra de bombament d’aigües i connexió amb la xarxa de clavegueram municipal del Polígon Industrial del Puyalón, adjudicada per l’Ajuntament de Sariñena. El projecte comprèn l’adaptació de la instal·lació de depuració existent, mitjançant l’eliminació dels equips actuals de depuració, l’execució d’una arqueta de captació de formigó armat, la instal·lació d’un equip de desbastament automàtic, la… Read More »Obra de bombament d’aigües i connexió amb la xarxa de clavegueram municipal del Polígon Industrial del Puyalón

S’ha completat la instal·lació de la canonada d’entrada-sortida de la bassa reguladora de la Comunitat de Regants de la Bassanova (Almenar) Es tracta d’una canonada de 105 m de longitud de PEAD, de diàmetre 630 mm i pressió nominal 10 atm. Una part d’aquesta canonada, 66 m lineals, discorre per l’interior d’una clava (hinca) executada… Read More »instal·lació de la canonada d’entrada-sortida de la bassa reguladora de la Comunitat de Regants de la Bassanova (Almenar)

El conjunt de l’obra consta de dos edificis units per planta baixa on es situa l’aparcament i trasters dels habitatges. Un dels edificis format per planta baixa i dues plantes pis, està destinat a 4 habitatges unifamiliars formats amb aparcament, 3 dormitoris, 3 lavabos i cuina-menjador-estar. L’altre edifici format per planta baixa i quatre plantes pis destinat a 9… Read More »Avança la construcció de l’edificació de 13 habitatges al carrer Anselm Clavé de Cerdanyola del Vallès.

Finalització dels moviments de terres de l’Embassament en execució de la CR La Sabina (Pallaruelo de Monegros), per a continuació començar els treballs d’impermeabilització del fons.

Avancem! Les obres de l’IES Ventura Gassol de Badalona ja es troben actualment en fase d’execució de la fonamentació de l’edifici on podem diferenciar tres tipus de fonaments; fonamentació superficial amb sabata aïllada a la zona més a l’Est de l’edificació (actualment en execució), una intermitja amb fonamentació semi profunda mitjançant pous de formigó pobre(… Read More »Obres de l’IES Ventura Gassol de Badalona

L’obra que s’està duent a terme a Pallaruelo de Monegros (Osca) consisteix en la construcció d’una bassa de regulació per a la Comunitat de Regants La Sabina. Aquesta nova infraestructura, permetrà als regants de la comunitat augmentar les dotacions de reg, aconseguint així una millor gestió de l’aigua i una major producció agrícola. Per a… Read More »Construcció d’una bassa de regulació per a la Comunitat de Regants La Sabina

L’objectiu de l’obra és la construcció del nou Institut d’Educació Secundària 4/3 “Ventura Gassol” situat al carrer Manuel Moreno Mauricio nº 14-20 de Badalona. El conjunt de l’edifici s’organitza a partir de 2 peces en disposició en “V”, més una peça a part on es situarà el gimnàs. Les peces principals tenen PB+3 altures i… Read More »Construcció del nou Institut d’Educació Secundària 4/3 “Ventura Gassol” (Badalona)

Els 222 kW que desenvolupa el motor C9.3 ACERT, complint normativa Tier4 final, i les seves 23 tones de pes operatiu poden amb qualsevol tipus de feina. Des d’obres grans i mitjanes fins a tots els treballs en les canteres més exigents. La nostra unitat va equipada amb cullera de dents, de 3 metres d’amplada, per… Read More »La pala carregadora CAT 966 MXE és sinònim de potència, estalvi de combustible i versatilitat

La força del GRUP VOLTES

SEU CENTRAL

Av. de la Pau, 2 – Polígon Industrial la
Noguera. Ctra. C-13

25670 TÉRMENS (Lleida)

TEL. 973 18 00 86

voltes@voltes.com

OFICINA BARCELONA

C/Muntaner, 239, 2n A

08021 BARCELONA (Barcelona)

TEL. 938 36 57 83

DELEGACIÓ ARAGÓ

C/ Leonardo Torres de Quevedo, Local
17, PI 00 Pt 7ª

SARAGOSSA (Saragossa)

TEL. 876 61 55 00