Obra de bombament d’aigües i connexió amb la xarxa de clavegueram municipal del Polígon Industrial del Puyalón

Inici de l’obra de bombament d’aigües i connexió amb la xarxa de clavegueram municipal del Polígon Industrial del Puyalón, adjudicada per l’Ajuntament de Sariñena.