Actualitat

Estem executant l’última fase del canvi de pavimentació del Passeig central de la Rambla Fabra i Puig al Districte de Sant Andreu de Barcelona. Els treballs avancen a bon ritme per a poder posar tot el passeig en servei per la revetlla de Sant Joan, compromís adquirit amb el nostre client. Els treballs s’executen amb… Read More »Passeig central de la Rambla Fabra i Puig al Districte de Sant Andreu de Barcelona.

Treballs que s’hi han realitat: · Amidament parcial en data d’abril del 22 · Neteja i esbrossada del terreny mitjançant pala carregadora 7608 m² · Excavació de terra vegetal 2110 m³ · Excavació en zona de desmunt 2900 m³ · Terraplenat amb material adequat de la mateixa excavació 1210 m³ · Subministrament de material seleccionat d’aportació 3281,85 m³ · Estesa… Read More »Treballs d’urbanització exterior per la consolidació i rehabilitació de la fàbrica de pinsos Copalme del GRUP VALL COMPANYS.

Satisfets d’anunciar la recent adjudicació per la reforma d’un edifici d’ús hoteler de 3* a Lleida. La superfície aproximada de la intervenció és de 3000 m², afectant a totes les alçades de l’edifici: – planta soterrani: adaptació de l’aparcament – planta baixa: execució i composició del vestíbul, recepció, banys, menjador i office actualment inexistents. – planta… Read More »Satisfets d’anunciar la recent adjudicació per la reforma d’un edifici d’ús hoteler de 3* a Lleida

L’obra consisteix en l’execució d’una esplanada de 90.000 m² aproximadament, sent el volum total del moviment de terres de 16.614 m³ d’excavació de terra vegetal, 240.000 m³ d’excavació en desmunt en tota mena de terreny i 240.000 m³ de terraplè amb material procedent de la pròpia obra.

L’obra consisteix en la realització d’un emissari de 1.544 metres de longitud, el traçat de la qual discorrerà en els seus primers 750 metres per calçades, i a partir d’aquest primer tram, travessa una zona de pinedes fins a arribar a l’antiga carretera, actualment de propietat municipal, en la qual s’ha projectat per la cuneta… Read More »ADJUDICACIÓ DE L’OBRA: COL·LECTOR URBANITZACIÓ ZONA NORD AMB POLÍGON INDUSTRIAL CENTROVÍA – AJUNTAMENT DE LA MUELA (SARAGOSSA)

Execució de 5.000 ml de canonada d’acer aïllada (fred i calor) per a l’ampliació de la xarxa de Tub Verd per Aigües de Mataró que alimentarà diversos equipaments públics i privats. Tub Verd és una xarxa DHC (district heating and cooling) on les fonts de calor més importants són el biogàs de l’EDAR de Mataró… Read More »PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DEL TUB VERD A L’AVINGUDA LLUÍS COMPANYS I ENTORNS. AIGÜES DE MATARÓ

Treballs de canvi de pavimentació de la rambla de Fabra i Puig, amb una superfície total de 3.900 m², generant 1.500 m² de superfície de passeig i 1.600 m² d’espai per terrasses, a través de la qual es pretén millorar les condicions de mobilitat a la rambla, així com l’execució de noves infraestructures de serveis… Read More »PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA

El Passeig Central fa d’unió entre l’àmbit sud del futur parc de la Sagrera i l’àmbit nord a l’Avinguda Meridiana i Passeig de Fabra i Puig, és un bulevard de 26 metres d’amplada entre façanes, amb una Rambla central d’aproximadament 9 metres d’amplada i una disposició de caire peatonal. Les obres adjudicades consisteixen en el… Read More »Adjudicació d’obra civil al Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig, al Districte de Sant Andreu de Barcelona

La força del GRUP VOLTES

SEU CENTRAL

Av. de la Pau, 2 – Polígon Industrial la
Noguera. Ctra. C-13

25670 TÉRMENS (Lleida)

TEL. 973 18 00 86

voltes@voltes.com

OFICINA BARCELONA

C/Muntaner, 239, 2n A

08021 BARCELONA (Barcelona)

TEL. 938 36 57 83

DELEGACIÓ ARAGÓ

C/ Leonardo Torres de Quevedo, Local
17, PI 00 Pt 7ª

SARAGOSSA (Saragossa)

TEL. 876 61 55 00