Actualitat

Recent adjudicació per les obres d’enderroc, reforços estructurals i estanquitat per reparar les filtracions i la impermeabilització de les cobertes del conjunt d’edificis que formen CAN SEIXANTA situat al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Can Seixanta s’inclou dins la tipologia de Cases-fàbrica del barri del Raval, sent un exemple del teixit industrial urbà dels… Read More »Recent adjudicació per les obres d’enderroc, reforços estructurals i estanquitat per reparar les filtracions i la impermeabilització de les cobertes

Satisfets de la recent adjudicació a la UTE VIALSER-VOLTES per l’execució de les obres d’ampliació de la instal·lació del tub verd per Aigües de Mataró. El Tub Verd és una xarxa urbana de distribució de calor i fred mitjançant la circulació d’aigua, a partir de l’energia de l’Estació Depuradora d’Aigües per, en aquest cas, donar… Read More »Execució de les obres d’ampliació de la instal·lació del tub verd per Aigües de Mataró

L’obra consisteix en la millora i ampliació de la urbanització exterior d’una fàbrica de pinsos i altres usos a Almenar, i alhora adaptar-la a la reparcel·lació del POUM. Aquestes millores afectaran bàsicament paviments actuals, accessos, xarxes de sanejament, xarxa contraincendis, enllumenat i tancaments perimetrals. També es construiran murs i rampes d’accés per salvar el desnivell… Read More »URBANITZACIÓ EXTERIOR PER A FÀBRICA DE PINSOS A ALMENAR (SEGRIÀ)

Inici dels treballs de moviment de terres per a l’execució d’una nau logística de mercaderies en una parcel·la de 21.570 m² de superfície total al Parc Empresarial Vilapark de Vilanova de la Barca, per compte de l’empresa de transport Transerveto. Per l’execució d’aquest moviment de terres, està previst un volum total d’excavació d’uns 12.000 m³… Read More »Moviment de terres per a l’execució d’una nau logística de mercaderies

Els treballs consisteixen en el moviment de terres necessari i posterior obra civil, per urbanitzar el tram del carrer Miralbó i l’Avinguda Vall d’Aran que envolten les instal·lacions de Caserfri a Alcoletge. Durant el transcurs de l’obra, referent a la pavimentació de la vorera i la calçada, s’aglomerarà un total de 2.630 m², es formigonaran 1.760 m²… Read More »Execució de la urbanització del sector PAU-16 al terme municipal d’Alcoletge (Segrià).

Ens alegrem de compartir la recent adjudicació a #GRUPVOLTES per la construcció d’una nau a #MERCABARNA de 5.995,30 m2, distribuïts en planta baixa i planta primera. La nau, entre mitjeres, està dividida físicament per la meitat responent a la distribució de fruita en un àmbit Nacional i a l’exportació Internacional per on començaran les obres. La fonamentació s’ha… Read More »Construcció d’una nau a MERCABARNA de 5.995,30 m2

La presa de Sant Ponç disposa de quatre nivells de galeries per a inspecció i drenatge, les obres adjudicades consisteixen en dotar a la galeria IV d’un accés adient per tal de poder atendre les necessitats de forma òptima en termes d’explotació i seguretat. Aquest accés consisteix en una galeria de 28,5 metres de longitud amb una… Read More »Execució d’un accés a la galeria IV de la presa de Sant Ponç

Els treballs consisteixen en els moviments de terres necessaris per a la formació de plataformes per evacuació de les aigües pluvials, així com tots els treballs d’obra civil per equipar les instal·lacions de la planta fotovoltaica (instal·lació elèctrica, seguretat i sanejaments). El sistema de suport de les plaques solars serà mitjançant estructures de formigó a… Read More »Moviment de terres i obra civil per instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en la fàbrica de Pinsos Agrovilanova, al Polígon Industrial Vilapark

La força del GRUP VOLTES

SEU CENTRAL

Av. de la Pau, 2 – Polígon Industrial la
Noguera. Ctra. C-13

25670 TÉRMENS (Lleida)

TEL. 973 18 00 86

voltes@voltes.com

OFICINA BARCELONA

C/Muntaner, 239, 2n A

08021 BARCELONA (Barcelona)

TEL. 938 36 57 83

DELEGACIÓ ARAGÓ

C/ Leonardo Torres de Quevedo, Local
17, PI 00 Pt 7ª

SARAGOSSA (Saragossa)

TEL. 876 61 55 00