Treballs d’urbanització exterior per la consolidació i rehabilitació de la fàbrica de pinsos Copalme del GRUP VALL COMPANYS.

Treballs que s’hi han realitat:

· Amidament parcial en data d’abril del 22
· Neteja i esbrossada del terreny mitjançant pala carregadora 7608 m²
· Excavació de terra vegetal 2110 m³
· Excavació en zona de desmunt 2900 m³
· Terraplenat amb material adequat de la mateixa excavació 1210 m³
· Subministrament de material seleccionat d’aportació 3281,85 m³
· Estesa i piconatge de tot-u artificial d’aportació 1458 m³.

Maquinària destinada a l’execució de l’obra: Caterpillar Inc. John Deere Mercedes-Benz Trucks

Excavadores:
CAT 336

Motoanivelladora:
CAT 140 H, Equipo 3D

Cuba d’aigua:
JOHN DEERE 8295R – 8320R

Compactadores:
HAMM 3520

Dumpers:
MERCEDES 2638 6×6
MAN 33.410 6×6
MAN 41.440 8×6
MERCEDES AROCS 4148

#voltes #construcció #movimientsterres #maquinariapesada #Almenar

 

Seguiment de l’obra: