Recent adjudicació per les obres d’enderroc, reforços estructurals i estanquitat per reparar les filtracions i la impermeabilització de les cobertes