Passeig central de la Rambla Fabra i Puig al Districte de Sant Andreu de Barcelona.

Estem executant l’última fase del canvi de pavimentació del Passeig central de la Rambla Fabra i Puig al Districte de Sant Andreu de Barcelona. Els treballs avancen a bon ritme per a poder posar tot el passeig en servei per la revetlla de Sant Joan, compromís adquirit amb el nostre client.

  • Els treballs s’executen amb tres trams per a minimitzar el temps d’afectació als comerciants, les principals unitats executades són:
  • Demolició del paviment existent de pedra natural, formigó i aglomerat.
  • Reposició de vorades de pedra sorrenca buixardada.
  • Renovació de la xarxa d’enllumenat i semafòrica.
  • Nova xarxa d’IMI amb 5.000 ml de tubs.
  • 3.000 m² de paviment de mescla bituminosa en calent, amb gravat de la superfície en forma de llamborda 20×10 cm i aplicació de tractament superficial de poliuretà i resines.