Obres de reforma de l’Av. Meridiana de Barcelona

Ens plau informar-vos que estem treballant en les obres de reforma de l’Av. Meridiana de Barcelona, àmbit C. Espronceda – C. Felip II. Aquesta important remodelació inclou la renovació de serveis i l’ampliació de zones enjardinades a les voreres existents, així com la creació d’un nou carril bici a l’eix central per fomentar el transport sostenible.

Entre els diferents treballs realitzats, hem col·locat vorades granítiques i vam impermeabilitzar i replenar els nous parterres generats per a una millor conservació. A més, ha estat molt satisfactori aconseguir recuperar el material granític de l’obra anterior per a la seva posterior reutilització, reduint així el nostre impacte ambiental.

Volem destacar que hem executat la major part de l’obra amb personal propi, cosa que ens permet garantir un elevat nivell de qualitat en els acabats i en el termini d’execució.

Estem molt satisfets de poder presentar aquesta obra com a exemple de la nostra tasca compromesa amb la sostenibilitat, la qualitat i el compliment dels terminis en l’execució de les obres.