Ampliació de naus frigorífiques i urbanització del Sector PAU-16 al Terme Municipal d’Alcoletge (Segrià) | CASERFRI

Treballs de l’ampliació de naus frigorífiques i urbanització de vials.

Urbanització del Sector PAU-16 al Terme Municipal d’Alcoletge (Segrià).

L’obra té un àmbit d’actuació d’uns 4.200 m2 entre calçades i voreres de carrers.

Inclou l’ampliació i milora dels vials existents i la construcció de les xarxes de serveis de:

  • Clavegueram d’aigües pluvials o Clavegueram d’aigües residuals.
  • Canalitzacions de mitja tensió i baixa tensió
  • Canalització de telecomunicacions
  • Abastament d’aigua potable i contraincendis
  • Enllumenament públic
  • Modificació de xarxa de reg


També s’han completat els paviments tant en voreres, amb formigó amb fibres, com en calçada amb d’aglomerat asfàltic.

Alhora s’ha creat una bassa de laminació que recull totes les aigües pluvials.

Resum i seguiment dels treballs realitzats: