Adjudicació del tercer lot del projecte urbà de la Plaça de les Glòries (Canòpia urbana) a Voltes Connecta

Voltes Connecta s’ha adjudicat el tercer lot del projecte urbà de la Plaça de les Glòries (Canòpia urbana) que és una zona d’unes 15 hectàrees destinades a ús veïnal amb predomini de zones verdes.

El projecte contempla:

– la urbanització del Mirador de la Gran Via amb la construcció d’un mirador amb grades a la superfície sobre el túnel viari de la Gran Via.
– la construcció d’una rampa d’accés a l’aparcament de bicicletes.
– la urbanització de les voreres i les vies laterals des del carrer Castillejos fins al carrer Cartagena i fins a la zona que limita amb l’illa A i l’illa B (àmbit 3 – lot 3).

Un dels aspectes més destacats durant l’execució de les obres serà garantir la circulació de vianants i vehicles, així com la coordinació amb l’execució del lot 1 i 2 i les obres de l’illa A.