ADJUDICACIÓ DE L’OBRA: COL·LECTOR URBANITZACIÓ ZONA NORD AMB POLÍGON INDUSTRIAL CENTROVÍA – AJUNTAMENT DE LA MUELA (SARAGOSSA)

L’obra consisteix en la realització d’un emissari de 1.544 metres de longitud, el traçat de la qual discorrerà en els seus primers 750 metres per calçades, i a partir d’aquest primer tram, travessa una zona de pinedes fins a arribar a l’antiga carretera, actualment de propietat municipal, en la qual s’ha projectat per la cuneta interior. A la seva part final el traçat s’encaixa entre una muntanya pública i un antic abocador de terres, per a finalitzar al polígon industrial Centrovía, el qual aboca en un pou del sanejament existent al carrer Panamà.