Avís Legal

Avís Legal

Voltes S.L.U.: D’AQUÍ EN ENDAVANT l’empresa

El web de l’Empresa té com a objectiu facilitar el coneixement de les diferents entitats que integren el grup i dels productes i serveis oferts per les mateixes, així com proporcionar diferents serveis als clients de les nostres societats.

Tots els continguts de l’espai Web de l’Empresa, inclosos, sense caràcter limitatiu, texts, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d’àudio i software, etc. són béns de propietat de l’Empresa, béns de societats del grup al que l’Empresa pertany, béns dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut de l’espai Web de l’Empresa és propietat exclusiva de l’Empresa i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat en el lloc Web de l’Empresa és de l’Empresa o dels seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda terminantment prohibida qualsevol classe d’utilització del contingut d’aquest Web, incloses la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment exprés de l’Empresa o dels seus proveïdors.

L’Empresa y demés denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de l’Empresa són marques protegides per l’Empresa. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercializació, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc Web de l’Empresa (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposición del lloc Web) que es realitzi sense autorizació de l’Empresa constiteix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intelectual.

L’Empresa es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancelar l’accès i continguts del web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix l’Empresa es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

Tant l’accès al web de l’Empresa com l’ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d’exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o l’utilitza, no responent l’Empresa de cap conseqüència, mal  o perjudici que pogués derivar-se de l’accès o utilització de la informació. l’Empresa no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles, o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, excloent especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament (link), directa o indirectament, a través del web de l’Empresa.

Per a facilitar el seu accès, pot ser que l’Empresa inclogui vincles a pàgines d’Internet pertnts o gestionats por tercers. A l’entrar en aquests llocs, vostè revisarà i acceptarà les normes d’ús de la pàgina esmentada abans d’utilizar-la. També acceptarà que l’Empresa no té cap control sobre el contingut de les pàgines esmentades i que no pot assumir cap responsabilitat per cap material creat o publicat pels mateixos. Ademés, el vincle a un lloc aliè a l’Empresa no implica que l’Empresa aprobi el lloc esmentat, ni els productes o serveis als que es fa referència.

El fet de que en el web de l’Empresa es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricants, suministradors, etc., propietat de tercers no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos per part de cap de eas Entitats del grupo l’Empresa.

L’Empresa exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa d’Internet i no adqireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics o errors mecànics en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de l’Empresa o de webs de tercers.

L’Empresa no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per ejemple, els macros de procesadors de text, els applets de Java i els programes Active X), generats amb la finalitat de’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d’aquesta web solament té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de l’Empresa.

El contingut del web de l’Empresa solament es aplicable a territori Espanyol.

L’Empresa garantitza labsoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de l’Empresa. Les dades proporcionades seran incorporats a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de l’Empresa, creada per a facilitar alss usuaris l’usabilitat dels serveis ofertats per aquesta així com per a informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment del disposat en la Lley Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’usuario podrà en tot moment exercitar els seus drets que la lley li confereix relatius a l’accès, rectificació, cancelació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de l’Empresa enviando un e-mail a: voltes@voltes.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Full 167, Tomo 27 del llibre de Societats, Secció General, Full núm. L-481 Inscripció 1a. CIF B-25237975