Empresa – VOLTES
interior-oficines-voltes
pati-oficines-voltes
antiga-voltes
antiga-topografia-voltes

L’EMPRESA

VOLTES, S.L.U. va iniciar la seva activitat empresarial a l’any 1954 a la localitat lleidatana de Térmens sota la titularitat del seu fundador Vicente Voltes Belló, que juntament amb el seu germà Pere, varen crear la raó social de “Hermanos Pedro y Vicente Voltes”.

Des dels seus orígens es va especialitzar en treballs agrícoles com l’anivellament de terres, millora i transformació de finques i execució d’embassaments de reserva d’aigua per al reg. Progressivament  l’empresa ha experimentat un creixement continu, basat en l’ús de noves tecnologies i amb l’actualització constant de nous mètodes i equips de treball.

La modernització de l´empresa afecta també a la seva estructura interna. Al 1990, l’empresa canvia de denominació social per la de VOLTES, S.L.U., sota la titularitat de Vicenç Voltes Belló, que incorpora a la direcció els seus fills, Andreu i Vicenç. VOLTES inicia  així, un procés constant de renovació i ampliació de la seva capacitat tècnica i empresarial, diversificant també la línia tradicional del seu negoci a altres activitats i serveis integrals en el sector de les infraestructures.

Mirant al futur: experiència, equip professionalitzat i esperit de millora són la nostra garantia de continuïtat.

Innovació i tecnologia

L’objectiu de VOLTES és ser un líder reconegut en el sector de l’obra pública i privada. Per aquesta raó hem aplicat durant tota la nostra trajectòria plans de millora que afavoreixen la innovació i l’adaptació a les necessitats del mercat i dels nostres clients.

La inversió en noves tecnologies i en maquinària d’última generació constitueix, alhora, una garantia de qualitat en les obres i serveis que realitza l’empresa per als seus clients.

VOLTES destaca per ser una empresa capdavantera en aplicar normatives de qualitat que impulsen el compromís per la innovació permanent.

Innovació tècnica
La capacitat professional de l’empresa es basa en la gestió del coneixement que es comparteix en totes les escales i àmbits de l’organització.

Innovació empresarial
VOLTES ha desenvolupat noves activitats i ha creat nous serveis a partir de l’activitat bàsica de l’empresa. El grup d’empreses VOLTES diversifica i amplia constantment la seva visió empresarial des d’una experiència consolidada de més de 60 anys.

Equip humà

Creiem que la força motivadora de la nostra empresa és la qualificació del nostre equip professional, el qual té com a propòsit fonamental aportar solucions tècniques innovadores, de qualitat i duradores per als nostres clients.

Innovació en gestió i formació
Els recursos humans de l’empresa disposen de les últimes eines i tecnologies per impulsar la innovació a través de la formació contínua.Equip humà - Voltes

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La missió de VOLTES és gestionar amb criteris de qualitat i sostenibilitat la prestació dels seus serveis i el manteniment de l’entorn, liderant els compromisos de respecte del medi ambient, per una qualitat de vida sostenible. VOLTES, S.L.U. ha adquirit de forma voluntària un compromís de Responsabilitat Social Corporativa amb el qual contribueix al desenvolupament sostenible. VOLTES i el grup d’empreses, segueixen unes normes étiques, transparents i de comportament responsable en dos àmbits: relacions amb els seus interlocutors i en la política medioambiemtal.

QUALITAT I PROFESSIONALITAT

S’ha realitzat una aposta per la qualitat, el respecte ambiental i la millora de les condicions de treball. L’obtenció de les normes ISO 9001 de gestió de la qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental i OSHAS 18001 de gestió de la seguretat i salut certifiquen el compromís de l’empresa en aquestes àrees. Per tot això, VOLTES és avui un referent per les administracions, empreses públiques, privades i constructores del país. Ens avala la qualitat dels nostres treballs, la formació i el compromís del nostre personal i la satisfacció dels nostres clients.

RSC - Voltes
ISO - VOLTES
GRUP VOLTES
CENTRAL: Av. de la Pau, 2 - Polígon Industrial la Noguera. Ctra. C-13 25670 TÉRMENS (Lleida) - TEL 973 18 00 86 DELEGACIÓ BARCELONA: Muntaner 239, 2ª A. 08021 BARCELONA - TEL 938 36 57 83