- Hidràulica

Publicació al diari “SEGRE” de les obres que efectua VOLTES, de reparació d’un tram del Canal d’Urgell.

plana diari