PROJECTE EXECUTIU DE CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG CENTRAL DE LA RAMBLA DE FABRA I PUIG, ENTRE ELS CARRERS GRAN DE SANT ANDREU I CONCEPCIÓ ARENAL, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA