Client

Àrea Metropolitana de Barcelona

Pressupost

644.611,37

Termini d'execució

5 mesos

Data d'inici

Gener 2019

Data fi

Juny 2019

Dades tècniques principals

Moviment de terres ...

Aspectes significatius

Recuperació del Torrent d'en Tortuguer, en l'àmbit oest del Parc dels Pinetons del terme municipal del Ripollet, amb un àmbit total d'actuació de 13.600 m². S'han realitzat...