- Hidràulica

Inicien l’últim tram de l’Algerri- Balaguer

VOLTES executa el moviment de terres en la xarxa de reg (drenatges) de la Concentració Parcel·lària Algerri-Balaguer per l’empresa CRC.

Inicien l'últim tram de l'Algerri- Balaguer