- Hidràulica

Els regants del canal d’Urgel han revestit el 70% del canal 50 anys després d’aconseguir la titularitat.

Els regants del canal d’Urgell han revestit  i canalitzat 232 km des de 1964 quan van rebre la propietat de mans de l’Estat. L’empresa VOLTES ha estat adjudicatària d’algunes d’aquestes obres.

OBRES DE REVESTIMENT DEL CANAL D´URGELL