- Hidràulica

El Govern inicia l’obra del reg de les 792 hectàrees últimes de l’Algerri-Balaguer

L’empresa Voltes treballa en l’excavació per a les canonades de reg.

ALGERRI BALAGUER NOTIÍCA ABRIL-2017