Grup Voltes

Implantació d’un magatzem logístic de mercaderies al Polígon Industrial Vilapark de Vilanova de la Barca (Lleida), per TRANSERVETO

En aquest projecte, Grup Voltes intervé en tres àrees de forma coordinada, per dur a terme de la forma més eficient possible la implantació d’un magatzem logístic de mercaderies al Polígon Industrial Vilapark de Vilanova de la Barca (Lleida), per… Read More »Implantació d’un magatzem logístic de mercaderies al Polígon Industrial Vilapark de Vilanova de la Barca (Lleida), per TRANSERVETO

Execució de bassa de regulació de la Portellada de la Comunitat de Regants de la Séquia de Ontiñena, Monegros II, Ballobar (Osca), per a Grup Tragsa

Es fan treballs de moviments de terres, excavació en desmunt de roca 1.161.460 m³, execució de terraplè de 162.801 m³ i transport de material sobrant. Maquinària destinada en l’execució de l’obra: Buldòzers/Ripers: CAT D9T CAT D9R CAT D8T Excavadores: CAT… Read More »Execució de bassa de regulació de la Portellada de la Comunitat de Regants de la Séquia de Ontiñena, Monegros II, Ballobar (Osca), per a Grup Tragsa

Moviment de terres per a la construcció d’un edifici industrial en Albelda (Osca) per HINACO S.A.

L’obra consisteix en l’execució d’una esplanació de 90.000 m² aproximadament, sent el volum total del moviment de terres de 16.614 m³ d’excavació de terra vegetal, 240.000 m³ d’excavació en desmunt en tota mena de terreny i 240.000 m³ de terraplè… Read More »Moviment de terres per a la construcció d’un edifici industrial en Albelda (Osca) per HINACO S.A.

Projecte de la modernització del reg de la Comunitat de Regants de la Bassanova – Almenar

Construcció d’una bassa reguladora i instal·lació d’elements de control de cabal a l’estació de bombament. En aquesta obra es porta a terme la construcció d’una bassa reguladora de reg al terme municipal d’Almenar (Lleida), que ocupa una superfície de 12… Read More »Projecte de la modernització del reg de la Comunitat de Regants de la Bassanova – Almenar

Ampliació de naus frigorífiques i urbanització del Sector PAU-16 al Terme Municipal d’Alcoletge (Segrià) | CASERFRI

Treballs de l’ampliació de naus frigorífiques i urbanització de vials. Urbanització del Sector PAU-16 al Terme Municipal d’Alcoletge (Segrià). L’obra té un àmbit d’actuació d’uns 4.200 m2 entre calçades i voreres de carrers. Inclou l’ampliació i milora dels vials existents… Read More »Ampliació de naus frigorífiques i urbanització del Sector PAU-16 al Terme Municipal d’Alcoletge (Segrià) | CASERFRI

Treballs d’urbanització exterior per la consolidació i rehabilitació de la fàbrica de pinsos Copalme del GRUP VALL COMPANYS.

Treballs que s’hi han realitat: · Amidament parcial en data d’abril del 22 · Neteja i esbrossada del terreny mitjançant pala carregadora 7608 m² · Excavació de terra vegetal 2110 m³ · Excavació en zona de desmunt 2900 m³ · Terraplenat amb material… Read More »Treballs d’urbanització exterior per la consolidació i rehabilitació de la fàbrica de pinsos Copalme del GRUP VALL COMPANYS.

Satisfets d’anunciar la recent adjudicació per la reforma d’un edifici d’ús hoteler de 3* a Lleida

Satisfets d’anunciar la recent adjudicació per la reforma d’un edifici d’ús hoteler de 3* a Lleida. La superfície aproximada de la intervenció és de 3000 m², afectant a totes les alçades de l’edifici: – planta soterrani: adaptació de l’aparcament – planta… Read More »Satisfets d’anunciar la recent adjudicació per la reforma d’un edifici d’ús hoteler de 3* a Lleida

MOVIMENT DE TERRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI INDUSTRIAL A ALBELDA (OSCA). HINACO, S. AA.

L’obra consisteix en l’execució d’una esplanada de 90.000 m² aproximadament, sent el volum total del moviment de terres de 16.614 m³ d’excavació de terra vegetal, 240.000 m³ d’excavació en desmunt en tota mena de terreny i 240.000 m³ de terraplè… Read More »MOVIMENT DE TERRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI INDUSTRIAL A ALBELDA (OSCA). HINACO, S. AA.