HIDRÀULICA

Embassaments, xarxes per a reg, abastaments d’aigua

Millora de la xarxa de regs per a embassaments de propietaris particulars, comunitats de regants i Comunitat General de Regants d’Urgell, així com per administracions i empreses públiques.

Abastaments, tractaments d’aigua potable i estacions depuradores d’aigües residuals per ajuntaments i comunitats particulars.

GRUP VOLTES
CENTRAL: Av. de la Pau, 2 - Polígon Industrial la Noguera. Ctra. C-13 25670 TÉRMENS (Lleida) - TEL 973 18 00 86 DELEGACIÓ BARCELONA: Muntaner 239, 2ª A. 08021 BARCELONA - TEL 938 36 57 83