AGRÍCOLA

Anivellació i millora de finques agrícoles

VOLTES S.L.U., fou una de les primeres empreses de Catalunya en la implantació de la tecnologia làsser aplicada a la maquinària agrícola.

L’empresa disposa d’un ampli equip de tractors amb gran potència, buldozers i maquinària auxiliar necessària per a l´adequada realització dels anivellaments de finques agrícoles i embassaments.

GRUP VOLTES
CENTRAL: Av. de la Pau, 2 - Polígon Industrial la Noguera. Ctra. C-13 25670 TÉRMENS (Lleida) - TEL 973 18 00 86 DELEGACIÓ BARCELONA: Muntaner 239, 2ª A. 08021 BARCELONA - TEL 938 36 57 83