Infraestructures

L’àmbit d’actuació de Voltes se centra en la construcció, manteniment i millora  d’infraestructures.
L’empresa ofereix innovació, qualitat i experiència, amb solucions eficients i sostenibles en totes les seves actuacions.

Infraestructures - Agrícola - VOLTES
Infraestructures - Viària - VOLTES
Infraestructures - Ferroviària - VOLTES
Infraestructures - Hidràulica - VOLTES
Infraestructures - Urbanitzacions i Equipaments - VOLTES
Infraestructures - Edificacions - VOLTES
VOLTES SLU
Av. de la Pau, 2 - Polígon Industrial la Noguera. Ctra. C-13 25670 TÉRMENS (Lleida) - TEL 973 18 00 86