TRANSPORTS

Capacitat i servei

VOLTRANSCO, empresa del grup VOLTES S.L.U, realitza transports de terres, àrids, aglomerats, escolleres i maquinària de fins a 50 tones de pes.
VOLTES SLU
Av. de la Pau, 2 - Polígon Industrial la Noguera. Ctra. C-13 25670 TÉRMENS (Lleida) - TEL 973 18 00 86