PARC DE MAQUINÀRIA

Tecnologia aplicada a la construcció

VOLTES disposa de la maquinària més idònia segons sigui la tipologia de l’obra. Adequació, professionalitat i organització que garanteixen la qualitat del servei.
VOLTES SLU
Av. de la Pau, 2 - Polígon Industrial la Noguera. Ctra. C-13 25670 TÉRMENS (Lleida) - TEL 973 18 00 86