Registres

Inscrita des de 1990 al Registre Oficial d’empreses classificades com a contratista d’obres amb les següents classificacions (A, B, C, D, E, G, I) i amb el número de certificat 30518 R-11772.

Inscrita al Registre de licitadors atorgat per la Generalitat de Catalunya amb el número de certificat 200300874.

Inscrita al Registre d’Establiments Industrials de Catalunya amb el número 250020868.

Posseix el Document de Qualificació empresarial número DQCT 250020868.

Acreditacions

Qualitat
Des de 1999 disposa del Certificat de qualitat segons la norma UNE en ISO 9001: 2000.

Medi Ambient
Des de febrer de 2004 disposa del Certificat mediambiental segons la norma UNE en ISO 14001: 1996.

Seguretat i Salut
Des de novembre de 2007 disposa del Certificat de Seguretat i Salut segons la Norma UNE en ISO 18001:1999.

GRUP VOLTES
CENTRAL: Av. de la Pau, 2 - Polígon Industrial la Noguera. Ctra. C-13 25670 TÉRMENS (Lleida) - TEL 973 18 00 86 DELEGACIÓ BARCELONA: Muntaner 239, 2ª A. 08021 BARCELONA - TEL 938 36 57 83